Denizli Horozu

“Her horoz kendi kümesinde öter
Denizli Horozu ise her yerde öter ”

Denizli’nin sembolü olan “Denizli Horozu”, renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, ilimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır.

Bazılarına göre Osmanlı imparatorluğu zamanında Arnavutluk’tan İstanbul’a getirilen uzun ötüşlü Berat Horozlarının Denizli’ye getirilmesi ve Denizli’deki yerli tavuklarla melezleşmesinden oluştuğu üretildiği söylenmekte ise de bu doğru değildir.

Zira renk ve vücut yapısı bakımından aralarında hiç bir benzerlik yoktur. Denizli Horozu bu bölgedeki insanların eskiden beri uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri özen sonucu kendiliğinden oluşmuş bir ırktır.

DENİZLİ IRKININ ÖZELLİKLERİ MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TARİHÇE: Denizli horozları renk ve vücut yapısı itibarı ile ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle ünü yurt dışına taşan yerli ırkımızdır. Tarihi ile ilgili fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte bu bölgedeki insanların uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri ihtimam neticesinde günümüze kadar gelmiş lokal bir ırktır.
CİVCİVLERDE: Civcivler siyah renktedirler. Yumurtadan çıktıktan sonra ilk 1-1,5 ay zarfında tedrici olarak tüylerini dökerler. Yalnız kanat uçları ve göğüs altı tüylüdür. On beş gün kadar bu vaziyette kaldıktan sonra tekrar tüylenmeye başlarlar. En geç kuyruk tüyleri çıkar. Tüy dökümünden sonra çıkan yeni tüyleri renkli olanlar horoz,siyah olanlar tavuk olarak belirginleşirler.
TAVUKLARDA: Ortalama canlı ağırlık 2-2,5 kğ kadardır. Yıllık yumurta verimi ortalama 90-130 civarındadır. Yumurtlama yaşı altıncı ay civarıdır. Yumurta orta irilikte 55-60 gr dır.Vücut rengi siyahtır. Bazen boyun kısmi kirli beyaz karışımı ile kırçıllı bir renk gösterir. Gözler siyah ve sürmelidir. Bacaklar gridir.
HOROZLARDA:Gözler siyah ve sürmelidir. Bacaklar koyu gri,boyun uzun,kulakçık kırmızı veya siyah kirli beyaz karışım halindedir. Canlı ağırlık ortalama3-3,5 kğ civarındadır. Aşım kabiliyetleri yüksektir.Genel olarak 5-6 tavuğa 1 horoz hesap edilir.

HOROZLARIN TİPLERİ:

A-Renklerine Göre: Vücut rengine göre Pekmez kefi, Demirkır, Pamukkır, Al, Kürklü olmak üzere 5 tipe ayrılır. Pamukkırın beyaz rengi demirkıra nazaran daha fazladır. Pekmez kefinde kanatlarda ve sırt bel bölgesinde kahverengi, koyu sarı renkli tüyler vardır. Al horoz ise klasik horoz görünümündedir. Kürklü tiplerin boyun arkasında siyah tüyler muntazam olarak sıralanmış olup kürk görünümü vermektedir. Fakat Kürklü renge pek rastlanılmamaktadır. Görüntü bakımından En fazla rağbet gören pekmez kefi’dir.
​ ​
​ ​B-Vücut Yapılarına Göre: 3 tipi vardır.

Yüksek Boyun:Boyun dik, kalın ve uzundur. Boyun arkasında tüyler arkaya doğru hafif kıvrık ve kabarıktır.
Sülün:Vücut geriye doğru yere yaklaşacak şekilde meyillidir. Bacaklar kısadır. Küçük görünüşlü fakat ahenklidir. Çoğu zaman kanatlarını kabartarak çalımlı bir duruşu vardır. Bu yüzden halk arasında ters kanat tabir edilir.
Küpeli: Edalı baş atarak seyirciyi süzer. Sanatını satmasını bilir. 4-5 kere kısa ses verir . Ondan sonra esas ötüşünü yapar. Küpe takınmış genç kızları andırır bir hali vardır.

C-İbik Şekillerine Göre: Geniş ibik ve dar ibik olmak üzere iki tipi vardır. Gülibik tipi kaybolmuştur.

SES VE ÖTÜŞ ÖZELLİKLERİ:

Tonuna Göre : İnce,Kalın ve Davudi olmak üzere 3 tiptir.
Netliğine göre:
Net ses : Makbul olan ses tipidir.
Hüzünlü ses : Ney den çıkıyormuş gibi hüzün hissedilir. Ender rastlanır.
Dalgalı ses : Alaycı ses de denilir Dalgalıdır.
Cırlak ses : Ses cırlar.
Son ikisi makbul değildir.

Ötüşleri: Yalancı ve esas olmak üzere ikiye ayrılır.
Yalancı ötüş kesik-kesik olandır.
Esas ötüş ise bütün kabiliyetinin ortaya konularak yaptığı ötüstür.
Esas Ötüş : Ötüş anındaki vücut pozisyonuna göre dörde ayrılır.
Aslan Ötüş : Baş ve boyun biraz yukarıdadır Yay gibi biraz gergindir. Boyun tüyleri aslan yelesi gibi kabarır.
Kurt Ötüşü : Baş ve boyun tamamen yukarıya uzanmıştır. Kuyruk tarafı oturacakmış gibi yere yaklaşır.
Yiğit Ötüşü : Normal duruşunu bozmaz. Göğsünü kabartır. Başını hafifçe ileriye uzatır. Rahat bir şekilde öter.
Pus Ötüş : Horoz yere yatacakmış gibi bir durum alır. Makbul ötüş değildir.

Ötüş hususunda ötüşün başlama ve bitişi de önemlidir. Başlangıçta ötüşün temposu yavaş yavaş hızlanmalı, bitişte de tempo yavaş yavaş alçalmalı ve birden kesilmemelidir. Böyle horozlara yetiştiriciler arasında alışı ve verişi iyi denilmektedir. Alış-veriş bir yerde ses uzunluğundan daha önemlidir. Birinci yılda ötüş uzunluğu 20 saniye civarındadır. İkinci ve üçüncü yılda bu süre artmaktadır.
Denizli horozunda görünüş canlı ,bacaklar yüksek, boyun uzun ve kuvvetli, göğüs geniş ve derin, kuyruk dik ve başa doğru meyilli olmalıdır.

“Her horoz kendi kümesinde öter

Denizli Horozu ise her yerde öter “

horoz

 

 

Rock Ya-Sin Jersey